Hjälp: Meddelandevyn

När man väljer en speciell sektion så visas en lista över trådar. En sektion med många trådar kan visas på flera sidor. Användare väljer själv i sin profil hur många trådar som ska visas per sida.

En meddelandelista ser oftast ut så här:

  Rubrik / Startat av Svar / Visningar Senaste inlägg
Antal svar
Antal visningar
Senaste inlägg Datum, tid och författare av senaste inlägg
Antal svar
Antal visningar
Senaste inlägg Datum, tid och författare av senaste inlägg
Antal svar
Antal visningar
Senaste inlägg Datum, tid och författare av senaste inlägg

Etikettmenyn visas längs över- och underdelen på varje sida för att förenkla när man skriver inlägg. Etikettmenyn kan innehålla följande beroende på forumets inställningar.

  • Ny tråd - Nytt inlägg-knappen låter användaren starta en ny tråd i sektionen.
  • Ny omröstning - Ny omröstningen-knappen låter användaren starta ny omröstning i sektionen.
  • Underrätta - Underrätta-knappen tillåter användaren att få e-post för nya inlägg eller trådar i sektionen.
  • Markera som läst - Markera som läst-knappen låter användaren markera alla trådar i sektionen som lästa.

Varje tråd i meddelandelistan visas som en rad. Den mesta relevanta informationen för tråden visa på den raden.

  • Trådikon - Trådikonen visar information om trådar och teckenförklaringen i nedre delen av meddelandelistan, visar vad varje ikon betyder. Om det är valt, visas även vilka trådar en användare besvarat med en deltagandeikon.
  • Meddelandeikon - Meddelandeikonen är unik för första inlägget i en tråd och användaren som startar tråden har möjlighet att välja en passande. Den visas mellan trådikonen och rubriken på tråden i meddelandelistan.
  • Rubrik / Startat av - Rubriken för en tråd ger oftast indikation om vad som diskuteras i det. Under rubriken visas även vem som startat tråden. En ikon till höger om rubriken visar också om tråden är klistrad eller låst.
  • Nytt-indikatorn - När en tråd innehåller nya inlägg som en användare ännu inte läst, syns en Nytt-indikator direkt till efter trådens rubrik. Genom att välja den så kommer användaren direkt till första olästa inlägget i tråden.
  • Svar / Visningar - I delen svar och visningar, visas hur många svar och visningar en tråd har.
  • Senaste inlägg - I delen senaste inlägg visas datum och tidpunkt för senaste inlägget i tråden såväl som vilken användare som skrev senaste inlägget. Ikonen till höger ger möjlighet att komma till senaste inlägget.

Det finns tre olika typer av trådar som visas i meddelandelistan, vanlig, klistrad och låst tråd. Klistrad betyder att den alltid ligger överst i meddelandelistan. Låst tråd är inte skrivbart för annan än moderator och administratör. Beroende på forumets inställningar kan även andra grupper ha behörighet att skriva i en låst tråd. Klistrade och låsta trådar visas ofta i en annan färg i meddelandelistan för att skilja dem från vanliga trådar.

Standardordningen för hur trådar visas sker utifrån vilken tråd som har nyaste inlägget. Denna sorteringsordning kan ändras genom att klicka på någon av kolumnetiketterna.