Ändra profil

Denna avdelning innehåller information om särskilda val och inställningar som påverkar konton.


Hjälp: Ändra profil

Som standard kan användare justera vanliga inställningar i sitt konto. Dessa inställningar kontrollerar användarens tillgång till sitt konto såväl som när och hur de syns för andra användare i forumet. Följande tillval är tillgängliga att ställa in.

  • Namn - Medan deras användarnamn inte går att ändra så kan en användare ändra sitt visade namn när som helst. Då kommer andra användare att se visade namn istället för användarnamn på de flesta ställen.
  • Epost - Epostadressen associerad till ett användarkonto kan ändras. Däremot krävs en fungerande epostadress.
  • Tillåt andra skicka epost till mig - En användare kan välja om denne ska kunna kontaktas via epost. Forumet röjer inte användarens epostadress utan ger istället möjlighet att kontakta via ett formulär.
  • Visa andra om jag är online - Om det är valt kommer användaren att visas under Användare online.
  • Ändra lösenord - En användares lösenord kan när som helst ändras.
  • Hemlig fråga - Hemliga frågan används i det fall en användare glömt bort sitt lösenord. Genom att ge rätt svar hjälper det en användare att återfå sitt lösenord.
  • Nuvarande lösenord - Användarens nuvarande lösenord krävs för att denne ska kunna göra ändringar i sina kontoinställningar.