Ändra profil

Denna avdelning innehåller information om särskilda val och inställningar som påverkar konton.


Hjälp: Ändra profil

Förutom standardinställningarna kan användare även fylla övrig information. Inget av dessa fält krävs och vissa användare väljer att lämna hela eller delar av dem tomma.

  • Avatar - En avatar/personlig bild är en liten bild eller en som är grafiskt associerad till en användare. Vissa forum tillåter användare att länka till eller ladda upp en egen personlig bild. Andra forum tillåter bara användare att välja ur en redan befintlig uppsättning bilder.
  • Personlig Text - Den personliga texten visas direkt under en användar avatar i inlägg.
  • Birthdate - När en användare skriver in alla födelseuppgifterna kommer dennes ålder att beräknas och visas i dennes profil. Om kalendern är aktiverad i forumet kommer även födelsedagen att visas där. Användare kan välja att utelämna året men födelsedagen kommer fortfarande att visas i kalendern. Deras ålder kommer heller inte att visas.
  • Ort - En användare kan välja att uppge sin bostadsort.
  • Kön - Om det är önskvärt kan användare välja att avslöja sitt kön. Lämnas det tomt kommer inget kön att visas.
  • Meddelandetjänster - Användare kan välja att fylla i sina olika meddelandetjänster såsom ICQ, AIM, MSN, eller YIM
  • Egen titel - Forumets administratör kan tillåta användare att välja en egen titel. Den kommer i så fall att visas under sitt användarnamn i inlägg.
  • Signatur - Om en användare valt en signatur kommer den visas nederst i sina inlägg.
  • Webbsida - Användare kan välja att göra reklam för sin webbsida genom att skriva in sin URL och en sidtitel.