Ändra profil

Denna avdelning innehåller information om särskilda val och inställningar som påverkar konton.


Hjälp: Ändra profil

SMF har tillval för bevakning som kan vara nyttig för användare. För tillvalen nedanför kan användaren även välja; omedelbar underrättelse, daglig- eller veckovis underrättelse om svar, moderation eller båda, för rubriker de valt bevakning på.

  • Ta emot nyhetsbrev, underrättelser och viktiga meddelanden via epost. - Nyhetsbrev, underrättelser och meddelanden, skickas via epost. Även om tillvalet är av, kan administratörer ändå överbrygga denna inställning i vissa lägen.
  • Använd underrättelse i tråden för svar på egna inlägg. - Om detta tillval används kommer automatiskt underrättelse att aktiveras och skickas vid nya svar i trådar som du postat i.
  • När underrättelse om svar skickas, skicka även inlägget via epost (men snälla, besvara inte denna epost.) - Underrättelse via epost inkluderar även innehållet i inlägget. Dessa epostmeddelanden ska man inte besvara.

Användare kan också se en lista på trådar och sektioner de begärt underrättelse om. Användare kan avmarkera den eller de som det inte längre önskas underrättelse om.