Ändra profil

Denna avdelning innehåller information om särskilda val och inställningar som påverkar konton.


Hjälp: Ändra profil

Privat meddelande tillåter kommunikation mellan två användare. SMF gör det möjligt att själv välja hur privata meddelande ska visas, vem som får skicka dessa och hur några av funktionerna fungerar.

De första två inställningarna tar upp hur privata meddelande visas. Samtliga, en lista med rubriker visas och meddelanden visas under den. Ett åt gången resulterar i att ett meddelande visas överst och övriga rubriker under . Som konversation liknar forumfunktionen och visar en trådliknande lista av svar. Det rekommenderas att användare sparar sina svar i utkorgen om man vill visa som konversation. Det andra tillvalet kontrollerar vilken ordning meddelanden visas i.

Användare kan välja vilka som tillåts skicka dem meddelanden. Det kan begränsas till, användare som inte finns i ignoreralistan, kompisar och administratörer eller enbart administratörer.

Underrättelse kan aktiveras så att epost skickas om man får ett provat meddelande. Man kan även välja att ett popup-fönster visar när man fått nya meddelanden.

De två sista valen är följande.

  • Spara kopia på skickade meddelanden i utkorgen som standard. - När man skickar ett meddelande kommer automatiskt en kopia att sparas i utkorgen. Detta tillval bör användas när man visar meddelanden som konversation.
  • Ta bort inbox-etiketten när en annan etikett appliceras - När en annan etikett appliceras tas inbox-etiketten bort.