Profilinformation

Denna avdelning innehåller information om hur användarprofiler visas.


Hjälp: Profilinformation

Profilens statistiksida visas genom att välja Visa statistik i en användarprofilsammanfattning. Här visas en del intressant information.

  • Total tid online - Forumet håller reda på ett ungefärligt värde över total tid varje användare varit online i forumet.
  • Totalt antal inlägg - Borträknat raderade inlägg så beräknas antalet inlägg varje användare skrivit.
  • Totalt antal startade trådar - Borträknat borttagna trådar så beräknar forumet antal startade trådar av varje användare.
  • Antalet startade omröstningar - Borträknat raderade omröstningar så beräknar forumet antal startade omröstningar för varje användare.
  • Antal lagda röster - Borträknat raderade röster beräknar forumet antal lagda röster från varje användare.
  • Antal inlägg över tid - Forumet beräknar det procentuella värdet över hur många inlägg varje användare skrivit per timme och dag.
  • Populäraste sektionen utifrån inlägg - Forumet rankar vilken sektion som användaren gjort flest inlägg i relativt till användarenas totala antal inlägg.
  • Populäraste sektionen efter aktivitet - Forumet rankar sektionen med flest inlägg i av användaren relativt till sektionens totala antal inlägg.