[smg] taggen ~ grunderna

Ett snabbt exampel:
[smg id=123 type=preview align=center width=400 caption="Hej!"]
Detta kommer att visa en centrerad (align=center) bild av mellanstorlek (type=preview), omskalad till 400 pixlars bredd (width=400), med en rubrik (caption="Hej!"). Alla parametrar är frivilliga, utom bildens ID (id=123).

[smg id=1 type=album]
Detta kommer att visa de senaste bilderna i ditt första album. De visas med typen box (se nedan).

Möjliga värden:
- type=normal, box, link, preview, full, album
- align=none, left, center, right
- width=123 (i pixlar)
- caption="Text som rubrik" eller caption=EttEndaOrd

id
type
align
width
caption

Stäng fönster