Användaravtalet

Genom att registrera dig på detta forum förbinder du dig att inte posta något olagligt, pornografiskt, ärekränkande eller på annat sätt olämpligt material.
Spam, kedjebrev, pyramidspel och kommersiella annonser är också förbjudet.
Du är själv ansvarig för allt du postar. Forumadministratörerna har ingen möjlighet att kontrollera varenda inlägg.
Notera att din IP-address registreras varje gång du postar något.
Om du bryter mot reglerna kan du bli avstängd från forumet, och i förekommande fall bli rapporterad till myndigheterna och/eller din internetleverantör om något olagligt postas.

Du får inte ge ditt lösenord till någon annan, inte heller använda eller försöka använda någon annans konto.

När du registera dig på forumet måste du ange vissa personuppgifter såsom namn och address.
Genom att registrera dig på detta forum godkänner du att dessa får lagras i våra system.
Om du är eller väljer att bli medlem i föreningen HOORC kommer dina uppgifter att vara tillgängliga för föreningens övriga medlemmar.
Dina personuppgifter kommer inte att vidarebefodras till någon annan tredje part annat än i fall då det krävs av svensk lag.

Denna webbplats använder sig av cookies för att inloggningsfunktionen ska fungera.
De cookies som sätts är PHPSESSID och SMFCookieHOORC414, där enbart den senare sparas efter att webbläsaren stängts.
Genom att registrera dig på detta forum godkänner du att dessa får lagras på din dator.
För mer information, se http://www.pts.se/sv/Regler/Lagar/Lag-om-elektronisk-kommunikation/Cookies-kakor/Fragor-och-svar-om-kakor-for-anvandare

Då detta i första hand är ett medlemsforum för medlemmar i föreningen HOORC har icke-medlemmar begränsad tillgång till forumet.
Att enbart registrera sig på forumet innebär inte att man blir medlem i föreningen.
För att bli medlem måste man kryssa i rutan "Vill bli medlem" på nästa sida och också (om man inte har fått gratismedlemskap) betala in av årsmötet fastställd medlemsavgift till bankgiro 5495-1876.
Ägare till någon modell av Honda On/Off-road MC kan bli medlem i föreningen, (t.ex. Africa Twin, Transalp, Varadero, Dominator).
Se även föreningens stadgar.