Länkade kalenderhändelser

  • Årsmöte 2018: 2018-08-31 - 2018-09-02

Författare Tråd: Årsmöte 2018  (läst 1760 gånger)

andershz

  • Kassören
  • Styrelse
  • H O O R
  • ****
  • Ort: Borensberg
  • Län: Östergötland
  • MC: XRV750
Årsmöte 2018
« skrivet: 2018-08-13 13:27:37 »
Välkomna till HOORC årsmöte 2018 31/8-2/9

I år kommer vi hålla till i Romme Alpin strax utanför Borlänge.
Vi träffas i samband med SMC:s riksträff 31/8-2/9 och här nedan kan ni se programmet.

https://www.svmc.se/club/SMC-Rikstraff/

Anmäl dig genom att  betala in 600 sek på bankgiro 5495-1876.  Senast 16 augusti.
Kostnaden täcker boende och mat fredag kväll till söndag morgon.
Gäller endast befintliga medlemmar som betalt medlemsavgift för 2018.
Eventuella nya medlemmar kan delta i själva årsmötet, men utan subventionering från klubben.

Förslag på dagordning för årsmötet lördag 1 september 19:00

1. Val av mötespresidium, ordförande och sekreterare att leda mötets förhandlingar.
2. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
3. Fastställande av dagordning.
4. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare att jämte
ordförande justera mötets protokoll.
5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.
6. a- Ekonomisk berättelser för verksamhetsåret.
    b-  Reviskonsberättelse.
7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Motioner att behandla:
Förslaget om föreningens upplösande som bifölls vid förra årsmötet och som enligt stadgarna ska bekräftas på detta årsmöte.
(Vid avslag av fråga 8
- Val av styrelse
  a) Val av ordförande för en tid av två år.
  b) Val av sekreterare för en tid av två år.
  c) Val av kassör för en tid av två år
  d) Val av två ledamöter för en tid av ett år.
  e) Val av en suppleant för en tid av ett år
  f) Val av revisor samt revisorsuppleant för en tid av ett år.
  g) Val av valberedning
  9) Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår. )

10.Övriga frågor
11. Mötets avslutande
オフロードクラブのホンダ